Şehitlerimiz Kırmızı Çizgimizdir

Şehitlerimiz Kırmızı Çizgimizdir

< d i v c l a s s = " a r t i c l e - c o n t e n t " >

< i m g s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 4 7 3 6 4 6 _ 4 5 0 1 6 4 2 6 4 6 5 6 6 5 5 7 _ 3 1 6 6 6 5 2 5 0 3 3 3 4 3 7 2 1 4 7 _ n - 9 6 0 x 6 0 0 . j p g " c l a s s = " i m g - r e s p o n s i v e s i n g l e - p o s t - f e a t u r e d - i m g " a l t = " Ş e h i t l e r i m i z K ı r m ı z ı Ç i z g i m i z d i r " > < d i v c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - t i t l e " >

< h 1 >
Ş e h i t l e r i m i z K ı r m ı z ı Ç i z g i m i z d i r < / h 1 >

< d i v c l a s s = " p o l i t i c a l w p - s i n g l e - p o s t - m e t a " >

< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - d a t e " >
9 K a s ı m 2 0 2 1 < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - p i p e " > | < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - c a t e g o r i e s " >
< a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / c a t e g o r y / i l - g u n d e m / " r e l = " t a g " > < / a > < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - p i p e " > | < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - c o m m e n t s " >
< a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / 2 0 2 1 / 1 1 / 0 9 / s e h i t l e r i m i z - k i r m i z i - c i z g i m i z d i r / # r e s p o n d " >
< / a >
< / s p a n >
< / d i v >

< / d i v >

< p > İ b b k o n t r o l ü n d e k i ; E d i r n e k a p ı Ş e h i t l i ğ i n d e s o n d ö n e m l e r d e y a ş a n a n u y u ş t u r u c u v e f u h u ş v a r i h a r e k e t l e r e a c i l o l a r a k i l g i l i m a k a m l a r m ü d e h a l e e t m e l i d i r . < / p >

< p > A y r ı c a İ y i p a r t i m i l l e t v e k i l i L ü t f ü T ü r k k a n ’ ı n ş e h i t a i l e s i n e k ü f r e t m e s i n i ş i d d e t l e k ı n ı y o r u m . < / p >

< p > < / p >

< p > E m i r F a r u k U z u n p ı n a r < / p >

< p > A l p e r e n O c a k l a r ı İ s t a n b u l İ l B a ş k a n ı < / p >

< f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - i m a g e s i z e - l a r g e " > < i m g l o a d i n g = " l a z y " w i d t h = " 9 6 0 " h e i g h t = " 9 6 0 " s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 8 2 1 6 5 8 _ 4 5 0 1 6 4 2 6 6 6 5 6 6 5 5 5 _ 2 9 9 7 2 1 2 8 2 9 9 7 0 0 0 4 5 1 8 _ n . j p g " a l t = " " c l a s s = " w p - i m a g e - 9 6 7 1 " s r c s e t = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 8 2 1 6 5 8 _ 4 5 0 1 6 4 2 6 6 6 5 6 6 5 5 5 _ 2 9 9 7 2 1 2 8 2 9 9 7 0 0 0 4 5 1 8 _ n . j p g 9 6 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 8 2 1 6 5 8 _ 4 5 0 1 6 4 2 6 6 6 5 6 6 5 5 5 _ 2 9 9 7 2 1 2 8 2 9 9 7 0 0 0 4 5 1 8 _ n - 3 0 0 x 3 0 0 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 8 2 1 6 5 8 _ 4 5 0 1 6 4 2 6 6 6 5 6 6 5 5 5 _ 2 9 9 7 2 1 2 8 2 9 9 7 0 0 0 4 5 1 8 _ n - 1 5 0 x 1 5 0 . j p g 1 5 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 8 2 1 6 5 8 _ 4 5 0 1 6 4 2 6 6 6 5 6 6 5 5 5 _ 2 9 9 7 2 1 2 8 2 9 9 7 0 0 0 4 5 1 8 _ n - 7 6 8 x 7 6 8 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 8 2 1 6 5 8 _ 4 5 0 1 6 4 2 6 6 6 5 6 6 5 5 5 _ 2 9 9 7 2 1 2 8 2 9 9 7 0 0 0 4 5 1 8 _ n - 7 0 x 7 0 . j p g 7 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 8 2 1 6 5 8 _ 4 5 0 1 6 4 2 6 6 6 5 6 6 5 5 5 _ 2 9 9 7 2 1 2 8 2 9 9 7 0 0 0 4 5 1 8 _ n - 6 0 0 x 6 0 0 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 8 2 1 6 5 8 _ 4 5 0 1 6 4 2 6 6 6 5 6 6 5 5 5 _ 2 9 9 7 2 1 2 8 2 9 9 7 0 0 0 4 5 1 8 _ n - 1 0 0 x 1 0 0 . j p g 1 0 0 w " s i z e s = " ( m a x - w i d t h : 9 6 0 p x ) 1 0 0 v w , 9 6 0 p x " > < / f i g u r e > < f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - i m a g e s i z e - l a r g e " > < i m g l o a d i n g = " l a z y " w i d t h = " 9 6 0 " h e i g h t = " 9 6 0 " s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 4 9 0 0 8 4 _ 4 5 0 1 6 4 2 8 6 6 5 6 6 5 3 5 _ 7 5 9 5 2 9 3 2 9 1 3 1 9 6 2 5 5 3 0 _ n . j p g " a l t = " " c l a s s = " w p - i m a g e - 9 6 7 2 " s r c s e t = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 4 9 0 0 8 4 _ 4 5 0 1 6 4 2 8 6 6 5 6 6 5 3 5 _ 7 5 9 5 2 9 3 2 9 1 3 1 9 6 2 5 5 3 0 _ n . j p g 9 6 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 4 9 0 0 8 4 _ 4 5 0 1 6 4 2 8 6 6 5 6 6 5 3 5 _ 7 5 9 5 2 9 3 2 9 1 3 1 9 6 2 5 5 3 0 _ n - 3 0 0 x 3 0 0 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 4 9 0 0 8 4 _ 4 5 0 1 6 4 2 8 6 6 5 6 6 5 3 5 _ 7 5 9 5 2 9 3 2 9 1 3 1 9 6 2 5 5 3 0 _ n - 1 5 0 x 1 5 0 . j p g 1 5 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 4 9 0 0 8 4 _ 4 5 0 1 6 4 2 8 6 6 5 6 6 5 3 5 _ 7 5 9 5 2 9 3 2 9 1 3 1 9 6 2 5 5 3 0 _ n - 7 6 8 x 7 6 8 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 4 9 0 0 8 4 _ 4 5 0 1 6 4 2 8 6 6 5 6 6 5 3 5 _ 7 5 9 5 2 9 3 2 9 1 3 1 9 6 2 5 5 3 0 _ n - 7 0 x 7 0 . j p g 7 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 4 9 0 0 8 4 _ 4 5 0 1 6 4 2 8 6 6 5 6 6 5 3 5 _ 7 5 9 5 2 9 3 2 9 1 3 1 9 6 2 5 5 3 0 _ n - 6 0 0 x 6 0 0 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 4 4 9 0 0 8 4 _ 4 5 0 1 6 4 2 8 6 6 5 6 6 5 3 5 _ 7 5 9 5 2 9 3 2 9 1 3 1 9 6 2 5 5 3 0 _ n - 1 0 0 x 1 0 0 . j p g 1 0 0 w " s i z e s = " ( m a x - w i d t h : 9 6 0 p x ) 1 0 0 v w , 9 6 0 p x " > < / f i g u r e > < f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - e m b e d - y o u t u b e w p - b l o c k - e m b e d i s - t y p e - v i d e o i s - p r o v i d e r - y o u t u b e w p - e m b e d - a s p e c t - 1 6 - 9 w p - h a s - a s p e c t - r a t i o " > < d i v c l a s s = " w p - b l o c k - e m b e d _ _ w r a p p e r " >
< i f r a m e l o a d i n g = " l a z y " t i t l e = " Ş e h i t l e r i m i z K ı r m ı z ı Ç i z g i m i z d i r ? ? " w i d t h = " 6 4 0 " h e i g h t = " 3 6 0 " s r c = " h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / e m b e d / f X h e 9 m f x 2 C E ? f e a t u r e = o e m b e d " f r a m e b o r d e r = " 0 " a l l o w = " a c c e l e r o m e t e r ; a u t o p l a y ; c l i p b o a r d - w r i t e ; e n c r y p t e d - m e d i a ; g y r o s c o p e ; p i c t u r e - i n - p i c t u r e " a l l o w f u l l s c r e e n = " " > < / i f r a m e >
< / d i v > < / f i g u r e > < d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " s i n g l e - p o s t - t a g s " >
E t i k e t l e r : < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / e d i r n e k a p i - s e h i t l i g i / " r e l = " t a g " > e d i r n e k a p ı ş e h i t l i ğ i < / a > < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / e m i r - f a r u k - u z u n p i n a r / " r e l = " t a g " > e m i r f a r u k u z u n p ı n a r < / a > < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / s e h i t l e r i m i z - k i r m i z i - c i z g i m i z d i r / " r e l = " t a g " > Ş e h i t l e r i m i z K ı r m ı z ı Ç i z g i m i z d i r < / a > < / d i v >
< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< / d i v >