Ziyaret : Sancaktepe Alperen Ocakları

Ziyaret : Sancaktepe Alperen Ocakları

< d i v c l a s s = " a r t i c l e - c o n t e n t " >

< i m g s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 1 0 2 4 3 5 3 _ 4 4 7 6 8 0 5 6 3 5 7 1 6 9 2 5 _ 5 8 9 3 1 3 2 1 6 7 2 8 8 0 5 9 8 1 6 _ n - 9 6 0 x 6 0 0 . j p g " c l a s s = " i m g - r e s p o n s i v e s i n g l e - p o s t - f e a t u r e d - i m g " a l t = " Z i y a r e t : S a n c a k t e p e A l p e r e n O c a k l a r ı " > < d i v c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - t i t l e " >

< h 1 >
Z i y a r e t : S a n c a k t e p e A l p e r e n O c a k l a r ı < / h 1 >

< d i v c l a s s = " p o l i t i c a l w p - s i n g l e - p o s t - m e t a " >

< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - d a t e " >
9 K a s ı m 2 0 2 1 < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - p i p e " > | < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - c a t e g o r i e s " >
< a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / c a t e g o r y / i l - g u n d e m / " r e l = " t a g " > < / a > < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - p i p e " > | < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - c o m m e n t s " >
< a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / 2 0 2 1 / 1 1 / 0 9 / z i y a r e t - s a n c a k t e p e - a l p e r e n - o c a k l a r i - 2 / # r e s p o n d " >
< / a >
< / s p a n >
< / d i v >

< / d i v >

< p > S a n c a k t e p e A l p e r e n O c a k l a r ı i l ç e b a ş k a n l ı ğ ı n ı z i y a r e t e t t i k . < / p >

< p > O c a k b a ş k a n ı m ı z S n . Y a s i n B o z t e p e v e y ö n e t i c i l e r i n e t e ş e k k ü r e d e r , b a ş a r ı l a r ı n ı n d e v a m ı n ı d i l e r i m < / p >

< f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - i m a g e s i z e - l a r g e " > < i m g l o a d i n g = " l a z y " w i d t h = " 9 6 0 " h e i g h t = " 9 6 0 " s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 0 6 8 5 6 3 5 _ 4 4 7 6 8 0 5 5 7 5 7 1 6 9 3 1 _ 4 4 7 9 5 2 1 8 4 8 8 5 9 6 4 2 8 1 _ n . j p g " a l t = " " c l a s s = " w p - i m a g e - 9 6 5 6 " s r c s e t = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 0 6 8 5 6 3 5 _ 4 4 7 6 8 0 5 5 7 5 7 1 6 9 3 1 _ 4 4 7 9 5 2 1 8 4 8 8 5 9 6 4 2 8 1 _ n . j p g 9 6 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 0 6 8 5 6 3 5 _ 4 4 7 6 8 0 5 5 7 5 7 1 6 9 3 1 _ 4 4 7 9 5 2 1 8 4 8 8 5 9 6 4 2 8 1 _ n - 3 0 0 x 3 0 0 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 0 6 8 5 6 3 5 _ 4 4 7 6 8 0 5 5 7 5 7 1 6 9 3 1 _ 4 4 7 9 5 2 1 8 4 8 8 5 9 6 4 2 8 1 _ n - 1 5 0 x 1 5 0 . j p g 1 5 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 0 6 8 5 6 3 5 _ 4 4 7 6 8 0 5 5 7 5 7 1 6 9 3 1 _ 4 4 7 9 5 2 1 8 4 8 8 5 9 6 4 2 8 1 _ n - 7 6 8 x 7 6 8 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 0 6 8 5 6 3 5 _ 4 4 7 6 8 0 5 5 7 5 7 1 6 9 3 1 _ 4 4 7 9 5 2 1 8 4 8 8 5 9 6 4 2 8 1 _ n - 7 0 x 7 0 . j p g 7 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 0 6 8 5 6 3 5 _ 4 4 7 6 8 0 5 5 7 5 7 1 6 9 3 1 _ 4 4 7 9 5 2 1 8 4 8 8 5 9 6 4 2 8 1 _ n - 6 0 0 x 6 0 0 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 0 6 8 5 6 3 5 _ 4 4 7 6 8 0 5 5 7 5 7 1 6 9 3 1 _ 4 4 7 9 5 2 1 8 4 8 8 5 9 6 4 2 8 1 _ n - 1 0 0 x 1 0 0 . j p g 1 0 0 w " s i z e s = " ( m a x - w i d t h : 9 6 0 p x ) 1 0 0 v w , 9 6 0 p x " > < / f i g u r e > < f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - i m a g e s i z e - l a r g e " > < i m g l o a d i n g = " l a z y " w i d t h = " 9 6 0 " h e i g h t = " 9 6 0 " s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 1 4 8 2 9 3 2 _ 4 4 7 6 8 0 5 7 6 9 0 5 0 2 4 5 _ 3 6 9 2 4 9 4 4 5 2 4 7 3 8 3 2 4 3 3 _ n . j p g " a l t = " " c l a s s = " w p - i m a g e - 9 6 5 7 " s r c s e t = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 1 4 8 2 9 3 2 _ 4 4 7 6 8 0 5 7 6 9 0 5 0 2 4 5 _ 3 6 9 2 4 9 4 4 5 2 4 7 3 8 3 2 4 3 3 _ n . j p g 9 6 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 1 4 8 2 9 3 2 _ 4 4 7 6 8 0 5 7 6 9 0 5 0 2 4 5 _ 3 6 9 2 4 9 4 4 5 2 4 7 3 8 3 2 4 3 3 _ n - 3 0 0 x 3 0 0 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 1 4 8 2 9 3 2 _ 4 4 7 6 8 0 5 7 6 9 0 5 0 2 4 5 _ 3 6 9 2 4 9 4 4 5 2 4 7 3 8 3 2 4 3 3 _ n - 1 5 0 x 1 5 0 . j p g 1 5 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 1 4 8 2 9 3 2 _ 4 4 7 6 8 0 5 7 6 9 0 5 0 2 4 5 _ 3 6 9 2 4 9 4 4 5 2 4 7 3 8 3 2 4 3 3 _ n - 7 6 8 x 7 6 8 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 1 4 8 2 9 3 2 _ 4 4 7 6 8 0 5 7 6 9 0 5 0 2 4 5 _ 3 6 9 2 4 9 4 4 5 2 4 7 3 8 3 2 4 3 3 _ n - 7 0 x 7 0 . j p g 7 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 1 4 8 2 9 3 2 _ 4 4 7 6 8 0 5 7 6 9 0 5 0 2 4 5 _ 3 6 9 2 4 9 4 4 5 2 4 7 3 8 3 2 4 3 3 _ n - 6 0 0 x 6 0 0 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 1 4 8 2 9 3 2 _ 4 4 7 6 8 0 5 7 6 9 0 5 0 2 4 5 _ 3 6 9 2 4 9 4 4 5 2 4 7 3 8 3 2 4 3 3 _ n - 1 0 0 x 1 0 0 . j p g 1 0 0 w " s i z e s = " ( m a x - w i d t h : 9 6 0 p x ) 1 0 0 v w , 9 6 0 p x " > < / f i g u r e > < d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " s i n g l e - p o s t - t a g s " >
E t i k e t l e r : < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / s a n c a k t e p e - a l p e r e n / " r e l = " t a g " > s a n c a k t e p e a l p e r e n < / a > < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / s a n c a k t e p e - a l p e r e n - o c a k l a r i / " r e l = " t a g " > s a n c a k t e p e a l p e r e n o c a k l a r ı < / a > < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / y a s i n - b o z t e p e / " r e l = " t a g " > y a s i n b o z t e p e < / a > < / d i v >
< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< / d i v >