Basın Açıklaması : Genel Başkanımız Mustafa Destici

Basın Açıklaması : Genel Başkanımız Mustafa Destici

< d i v c l a s s = " a r t i c l e - c o n t e n t " >

< i m g s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 6 4 1 0 1 4 4 _ 6 9 6 6 3 8 1 1 8 3 9 5 5 2 7 _ 8 0 6 6 9 8 0 9 8 4 7 0 6 7 0 4 6 8 3 _ n - 9 1 2 x 6 0 0 . j p g " c l a s s = " i m g - r e s p o n s i v e s i n g l e - p o s t - f e a t u r e d - i m g " a l t = " B a s ı n A ç ı k l a m a s ı : G e n e l B a ş k a n ı m ı z M u s t a f a D e s t i c i " > < d i v c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - t i t l e " >

< h 1 >
B a s ı n A ç ı k l a m a s ı : G e n e l B a ş k a n ı m ı z M u s t a f a D e s t i c i < / h 1 >

< d i v c l a s s = " p o l i t i c a l w p - s i n g l e - p o s t - m e t a " >

< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - d a t e " >
2 2 K a s ı m 2 0 2 1 < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - p i p e " > | < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - c a t e g o r i e s " >
< a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / c a t e g o r y / i l - g u n d e m / " r e l = " t a g " > < / a > < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - p i p e " > | < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - c o m m e n t s " >
< a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 2 / b a s i n - a c i k l a m a s i - g e n e l - b a s k a n i m i z - m u s t a f a - d e s t i c i / # r e s p o n d " >
< / a >
< / s p a n >
< / d i v >

< / d i v >

< p > G e n e l B a ş k a n ı m ı z M i l l e t V e k i l i m i z S n . M u s t a f a D e s t i c i A l p e r e n O c a k l a r ı i l b i n a m ı z d a g ü n d e m i d e ğ e r l e n d i r m e k i ç i n b a s ı n t o p l a n t ı s ı d ü z e n l e m i ş t i r . . < / p >

< f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - i m a g e s i z e - l a r g e " > < i m g l o a d i n g = " l a z y " w i d t h = " 9 6 0 " h e i g h t = " 9 6 0 " s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 6 3 3 4 1 2 4 _ 6 9 6 6 3 8 2 9 5 0 6 2 1 7 6 _ 6 9 7 8 5 3 6 4 1 2 3 9 0 7 4 8 0 3 5 _ n . j p g " a l t = " " c l a s s = " w p - i m a g e - 9 7 4 1 " s r c s e t = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 6 3 3 4 1 2 4 _ 6 9 6 6 3 8 2 9 5 0 6 2 1 7 6 _ 6 9 7 8 5 3 6 4 1 2 3 9 0 7 4 8 0 3 5 _ n . j p g 9 6 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 6 3 3 4 1 2 4 _ 6 9 6 6 3 8 2 9 5 0 6 2 1 7 6 _ 6 9 7 8 5 3 6 4 1 2 3 9 0 7 4 8 0 3 5 _ n - 3 0 0 x 3 0 0 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 6 3 3 4 1 2 4 _ 6 9 6 6 3 8 2 9 5 0 6 2 1 7 6 _ 6 9 7 8 5 3 6 4 1 2 3 9 0 7 4 8 0 3 5 _ n - 1 5 0 x 1 5 0 . j p g 1 5 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 6 3 3 4 1 2 4 _ 6 9 6 6 3 8 2 9 5 0 6 2 1 7 6 _ 6 9 7 8 5 3 6 4 1 2 3 9 0 7 4 8 0 3 5 _ n - 7 6 8 x 7 6 8 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 6 3 3 4 1 2 4 _ 6 9 6 6 3 8 2 9 5 0 6 2 1 7 6 _ 6 9 7 8 5 3 6 4 1 2 3 9 0 7 4 8 0 3 5 _ n - 7 0 x 7 0 . j p g 7 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 6 3 3 4 1 2 4 _ 6 9 6 6 3 8 2 9 5 0 6 2 1 7 6 _ 6 9 7 8 5 3 6 4 1 2 3 9 0 7 4 8 0 3 5 _ n - 6 0 0 x 6 0 0 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 6 3 3 4 1 2 4 _ 6 9 6 6 3 8 2 9 5 0 6 2 1 7 6 _ 6 9 7 8 5 3 6 4 1 2 3 9 0 7 4 8 0 3 5 _ n - 1 0 0 x 1 0 0 . j p g 1 0 0 w " s i z e s = " ( m a x - w i d t h : 9 6 0 p x ) 1 0 0 v w , 9 6 0 p x " > < / f i g u r e > < f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - i m a g e s i z e - l a r g e " > < i m g l o a d i n g = " l a z y " w i d t h = " 9 6 0 " h e i g h t = " 9 6 0 " s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 8 3 5 7 9 9 _ 6 9 6 6 3 8 1 5 1 7 2 8 8 5 7 _ 3 0 3 4 2 3 2 9 7 1 5 9 0 7 0 4 4 7 4 _ n . j p g " a l t = " " c l a s s = " w p - i m a g e - 9 7 4 2 " s r c s e t = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 8 3 5 7 9 9 _ 6 9 6 6 3 8 1 5 1 7 2 8 8 5 7 _ 3 0 3 4 2 3 2 9 7 1 5 9 0 7 0 4 4 7 4 _ n . j p g 9 6 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 8 3 5 7 9 9 _ 6 9 6 6 3 8 1 5 1 7 2 8 8 5 7 _ 3 0 3 4 2 3 2 9 7 1 5 9 0 7 0 4 4 7 4 _ n - 3 0 0 x 3 0 0 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 8 3 5 7 9 9 _ 6 9 6 6 3 8 1 5 1 7 2 8 8 5 7 _ 3 0 3 4 2 3 2 9 7 1 5 9 0 7 0 4 4 7 4 _ n - 1 5 0 x 1 5 0 . j p g 1 5 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 8 3 5 7 9 9 _ 6 9 6 6 3 8 1 5 1 7 2 8 8 5 7 _ 3 0 3 4 2 3 2 9 7 1 5 9 0 7 0 4 4 7 4 _ n - 7 6 8 x 7 6 8 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 8 3 5 7 9 9 _ 6 9 6 6 3 8 1 5 1 7 2 8 8 5 7 _ 3 0 3 4 2 3 2 9 7 1 5 9 0 7 0 4 4 7 4 _ n - 7 0 x 7 0 . j p g 7 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 8 3 5 7 9 9 _ 6 9 6 6 3 8 1 5 1 7 2 8 8 5 7 _ 3 0 3 4 2 3 2 9 7 1 5 9 0 7 0 4 4 7 4 _ n - 6 0 0 x 6 0 0 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 8 3 5 7 9 9 _ 6 9 6 6 3 8 1 5 1 7 2 8 8 5 7 _ 3 0 3 4 2 3 2 9 7 1 5 9 0 7 0 4 4 7 4 _ n - 1 0 0 x 1 0 0 . j p g 1 0 0 w " s i z e s = " ( m a x - w i d t h : 9 6 0 p x ) 1 0 0 v w , 9 6 0 p x " > < / f i g u r e > < f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - i m a g e s i z e - l a r g e " > < i m g l o a d i n g = " l a z y " w i d t h = " 9 1 2 " h e i g h t = " 9 1 2 " s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 2 7 5 4 8 _ 6 9 6 6 3 8 1 8 8 3 9 5 5 2 0 _ 2 3 3 2 9 5 8 9 9 1 6 4 3 1 0 4 2 8 0 _ n . j p g " a l t = " " c l a s s = " w p - i m a g e - 9 7 4 3 " s r c s e t = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 2 7 5 4 8 _ 6 9 6 6 3 8 1 8 8 3 9 5 5 2 0 _ 2 3 3 2 9 5 8 9 9 1 6 4 3 1 0 4 2 8 0 _ n . j p g 9 1 2 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 2 7 5 4 8 _ 6 9 6 6 3 8 1 8 8 3 9 5 5 2 0 _ 2 3 3 2 9 5 8 9 9 1 6 4 3 1 0 4 2 8 0 _ n - 3 0 0 x 3 0 0 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 2 7 5 4 8 _ 6 9 6 6 3 8 1 8 8 3 9 5 5 2 0 _ 2 3 3 2 9 5 8 9 9 1 6 4 3 1 0 4 2 8 0 _ n - 1 5 0 x 1 5 0 . j p g 1 5 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 2 7 5 4 8 _ 6 9 6 6 3 8 1 8 8 3 9 5 5 2 0 _ 2 3 3 2 9 5 8 9 9 1 6 4 3 1 0 4 2 8 0 _ n - 7 6 8 x 7 6 8 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 2 7 5 4 8 _ 6 9 6 6 3 8 1 8 8 3 9 5 5 2 0 _ 2 3 3 2 9 5 8 9 9 1 6 4 3 1 0 4 2 8 0 _ n - 7 0 x 7 0 . j p g 7 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 2 7 5 4 8 _ 6 9 6 6 3 8 1 8 8 3 9 5 5 2 0 _ 2 3 3 2 9 5 8 9 9 1 6 4 3 1 0 4 2 8 0 _ n - 6 0 0 x 6 0 0 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 2 7 5 4 8 _ 6 9 6 6 3 8 1 8 8 3 9 5 5 2 0 _ 2 3 3 2 9 5 8 9 9 1 6 4 3 1 0 4 2 8 0 _ n - 1 0 0 x 1 0 0 . j p g 1 0 0 w " s i z e s = " ( m a x - w i d t h : 9 1 2 p x ) 1 0 0 v w , 9 1 2 p x " > < / f i g u r e > < f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - i m a g e s i z e - l a r g e " > < i m g l o a d i n g = " l a z y " w i d t h = " 9 6 0 " h e i g h t = " 9 6 0 " s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 5 3 3 0 3 _ 6 9 6 6 3 8 2 5 1 7 2 8 8 4 7 _ 2 9 6 0 2 2 0 3 3 1 4 2 2 7 5 8 4 6 9 _ n . j p g " a l t = " " c l a s s = " w p - i m a g e - 9 7 4 4 " s r c s e t = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 5 3 3 0 3 _ 6 9 6 6 3 8 2 5 1 7 2 8 8 4 7 _ 2 9 6 0 2 2 0 3 3 1 4 2 2 7 5 8 4 6 9 _ n . j p g 9 6 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 5 3 3 0 3 _ 6 9 6 6 3 8 2 5 1 7 2 8 8 4 7 _ 2 9 6 0 2 2 0 3 3 1 4 2 2 7 5 8 4 6 9 _ n - 3 0 0 x 3 0 0 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 5 3 3 0 3 _ 6 9 6 6 3 8 2 5 1 7 2 8 8 4 7 _ 2 9 6 0 2 2 0 3 3 1 4 2 2 7 5 8 4 6 9 _ n - 1 5 0 x 1 5 0 . j p g 1 5 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 5 3 3 0 3 _ 6 9 6 6 3 8 2 5 1 7 2 8 8 4 7 _ 2 9 6 0 2 2 0 3 3 1 4 2 2 7 5 8 4 6 9 _ n - 7 6 8 x 7 6 8 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 5 3 3 0 3 _ 6 9 6 6 3 8 2 5 1 7 2 8 8 4 7 _ 2 9 6 0 2 2 0 3 3 1 4 2 2 7 5 8 4 6 9 _ n - 7 0 x 7 0 . j p g 7 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 5 3 3 0 3 _ 6 9 6 6 3 8 2 5 1 7 2 8 8 4 7 _ 2 9 6 0 2 2 0 3 3 1 4 2 2 7 5 8 4 6 9 _ n - 6 0 0 x 6 0 0 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 5 5 9 5 3 3 0 3 _ 6 9 6 6 3 8 2 5 1 7 2 8 8 4 7 _ 2 9 6 0 2 2 0 3 3 1 4 2 2 7 5 8 4 6 9 _ n - 1 0 0 x 1 0 0 . j p g 1 0 0 w " s i z e s = " ( m a x - w i d t h : 9 6 0 p x ) 1 0 0 v w , 9 6 0 p x " > < / f i g u r e > < d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " s i n g l e - p o s t - t a g s " >
E t i k e t l e r : < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / b a s i n - a c i k l a m a s i / " r e l = " t a g " > b a s ı n a ç ı k l a m a s ı < / a > < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / i s t a n b u l - a l p e r e n - o c a k l a r i / " r e l = " t a g " > i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r ı < / a > < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / m u h s i n - y a z i c i o g l u - e g i t i m - m e r k e z i / " r e l = " t a g " > m u h s i n y a z ı c ı o ğ l u e ğ i t i m m e r k e z i < / a > < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / m u s t a f a - d e s t i c i / " r e l = " t a g " > m u s t a f a d e s t i c i < / a > < / d i v >
< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< / d i v >