Doğu Türkistan İçin İmza Kampanyası

Doğu Türkistan İçin İmza Kampanyası

< d i v c l a s s = " a r t i c l e - c o n t e n t " >

< i m g s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 6 1 1 6 3 6 4 8 _ 7 0 6 9 2 4 7 6 7 3 6 6 8 6 2 _ 1 1 5 4 8 5 7 5 8 1 8 1 0 6 5 0 3 2 7 _ n - 9 6 0 x 6 0 0 . j p g " c l a s s = " i m g - r e s p o n s i v e s i n g l e - p o s t - f e a t u r e d - i m g " a l t = " D o ğ u T ü r k i s t a n İ ç i n İ m z a K a m p a n y a s ı " > < d i v c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - t i t l e " >

< h 1 >
D o ğ u T ü r k i s t a n İ ç i n İ m z a K a m p a n y a s ı < / h 1 >

< d i v c l a s s = " p o l i t i c a l w p - s i n g l e - p o s t - m e t a " >

< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - d a t e " >
2 9 K a s ı m 2 0 2 1 < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - p i p e " > | < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - c a t e g o r i e s " >
< a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / c a t e g o r y / i l - g u n d e m / " r e l = " t a g " > < / a > < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - p i p e " > | < / s p a n >
< s p a n c l a s s = " p o l i t i c a l w p - m e t a - p o s t - c o m m e n t s " >
< a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / 2 0 2 1 / 1 1 / 2 9 / d o g u - t u r k i s t a n - i c i n - i m z a - k a m p a n y a s i / # r e s p o n d " >
< / a >
< / s p a n >
< / d i v >

< / d i v >

< p > D o ğ u T ü r k i s t a n d a k i ” ç i n ” Z u l m ü n e k a r ş ı , h e r z a m a n k ı y a m d a y ı z . . ! < i m g l o a d i n g = " l a z y " h e i g h t = " 1 6 " w i d t h = " 1 6 " a l t = " ? ? " s r c = " h t t p s : / / s t a t i c . x x . f b c d n . n e t / i m a g e s / e m o j i . p h p / v 9 / t e a / 1 / 1 6 / 1 f 1 f 9 _ 1 f 1 f 7 . p n g " > < / p >

< p > D o ğ u T ü r k i s t a n K a m p M a ğ d u r l a r ı P l a t f o r m u i l e b i r l i k t e , A n k a r a A r e n a S t a d y u m u n d a i m z a k a m p a n y a s ı d ü z e n l i y o r u z . ( 2 8 . 1 1 . 2 0 2 1 ) < / p >

< f i g u r e c l a s s = " w p - b l o c k - i m a g e s i z e - l a r g e " > < i m g l o a d i n g = " l a z y " w i d t h = " 7 5 0 " h e i g h t = " 3 5 0 " s r c = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / h t t p s t e y i t . o r g f o t o g r a f l a r i n - d o g u - t u r k i s t a n d a k i - c i n - z u l m u n u - g o s t e r d i g i - i d d i a s i . j p g " a l t = " " c l a s s = " w p - i m a g e - 9 7 7 2 " s r c s e t = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / h t t p s t e y i t . o r g f o t o g r a f l a r i n - d o g u - t u r k i s t a n d a k i - c i n - z u l m u n u - g o s t e r d i g i - i d d i a s i . j p g 7 5 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / h t t p s t e y i t . o r g f o t o g r a f l a r i n - d o g u - t u r k i s t a n d a k i - c i n - z u l m u n u - g o s t e r d i g i - i d d i a s i - 3 0 0 x 1 4 0 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 1 1 / h t t p s t e y i t . o r g f o t o g r a f l a r i n - d o g u - t u r k i s t a n d a k i - c i n - z u l m u n u - g o s t e r d i g i - i d d i a s i - 6 0 0 x 2 8 0 . j p g 6 0 0 w " s i z e s = " ( m a x - w i d t h : 7 5 0 p x ) 1 0 0 v w , 7 5 0 p x " > < / f i g u r e > < d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " s i n g l e - p o s t - t a g s " >
E t i k e t l e r : < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / d o g u - t u r k i s t a n / " r e l = " t a g " > d o ğ u t ü r k i s t a n < / a > < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . i s t a n b u l a l p e r e n o c a k l a r i . o r g / t a g / d o g u - t u r k i s t a n - k a m p - m a g d u r l a r i / " r e l = " t a g " > d o ğ u t ü r k i s t a n k a m p m a ğ d u r l a r ı < / a > < / d i v >
< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< d i v c l a s s = " c l e a r f i x " > < / d i v >

< / d i v >